DỰ ÁN KARAOKE - PHIM 9D

DỰ ÁN KARAOKE - PHIM 9D

DỰ ÁN KARAOKE - PHIM 9D
- Đ/c : TX Đông Triều - Mạo Khê - Quảng Ninh
- Chủ đầu tư : Anh Viết
- Với quy mô 8 phòng Karaoke & phòng chiếu phim 9D được Hương Nghị Audio cung cấp trang thiết bị, lắp đặt & setup.

Tin khác