KARAOKE X-MUSIC

KARAOKE X-MUSIC

KARAOKE X-MUSIC 
Địa điểm : TT Chư Sê, Tỉnh Gia Lai

- Với quy mô 10 Phòng Karaoke VIP, được Công ty TNHH PHƯƠNG NAM AUDIO cung cấp thiết bị, lắp đặt setup. 
- Karaoke X - MUSIC  là một trong những địa điểm Karaoke đẳng cấp hàng đầu tại Chư Sê.

Tin khác